Saltar a contenido

Abanca

A web comercial dun dos principais bancos de España.

 • Servizos

  Arquitectura da información, Deseño UX/UI, Desenvolvemento

 • Tecnoloxía

  Ruby, SASS, HTML5, Javascript

 • Cliente

  ABANCA

 • Data de publicación

  1 de decembro de 2014

Unha web para acrecentar o prestixio bancario

Cando nos encargaron o proxecto, ABANCA non se chamaba así, pero xa era a primeira entidade bancaria de Galicia. Levaba dous cambios de nome recentes, sufrira un proceso de restruturación forte e de bancarización e tiña que presentarse ao mundo cunha nova marca, unha nova web, unhas novas oficinas e un novo todo. Eran ademais anos dunha moi baixa reputación para todo o sector bancario en España. Gañamos un concurso da entidade coa dirección anterior e a dirección que entrou en 2014 revalidou a súa confianza en nós para seguir renovando e actualizando a web día a día.

Que necesitaba ABANCA?

Unha web limpa para relacionarse cos seus clientes

A expectactiva de ABANCA era unha web completamente distinta aos catálogos confusos que tiñan as entidades bancarias nese momento en España. ABANCA necesitaba unha web comercial que presentase de forma sinxela os seus produtos a empresas e a particulares, que estivese orientada ao móbil, e que puidese crecer co tempo.

Pero sobre todo querían unha web directa, que atuase aos seus clientes, que non tivese ducias de asteriscos e que presentase con claridade as cifras e os textos cunha linguaxe sinxela e adaptada a todos os públicos. Pero ao mesmo tempo, era unha web de grandes dimensións que presentaba unha gran complexidade derivada do seu tamaño e da rapidez das decisións dun sector con tanta presión comercial coma o bancario.

Que fixemos?

O traballo que desenvolvimos para ABANCA tiña tres claves: tiña que ser directa, tiña que cumplir as dificultades técnicas de traballar cunha entidade bancaria, e tiña que construir un produto que estivese á última en solucións.

Claridade

Un dos grandes retos das entidades bancarias españolas a comezos da década dos 10' era o da reputación. A crise e determinadas prácticas no sector crearon unha imaxe negativa que había que resolver cunha comunicación clara e directa. E ABANCA non era allea a esa necesidade. Por iso a marca da nova entidade é clara, moi branca (a marca non é responsabilidade nosa), e así tamén debía ser a web: na arquitectura da web, no deseño das páxinas e na redacción dos contidos.

Dende o punto de vista da arquitectura, tentamos distribuír os produtos pensando nos seres humanos que ían usar a web e non tanto na entidade bancaria, situando todo o realmente importante arriba. Por iso tamén dedicamos moito esforzo a acompañar os usuarios: que o buscador de produtos tivese un espazo central na portada, que todos os produtos tivesen continuidade cara un sistema de axuda etcétera.

Iso tamén había que reflexalo no deseño, cunha páxina de fondos brancos, que empregase moitos recursos para transmitir con claridade prezos e prazos: táboas limpas e claras, textos moi ben ordenados para a súa lectura no móbil e tamén en pantallas de escritorio...

E claro, tamén había que pensar como dicir as cousas. Primeiro, porque hai que cumprir a lexislación de protección ao consumidor, pero tamén porque para poder comunicar ben había que abandonar o barallete bancario: había que atuar a xente e falarlle de cartos, de ir ao caixeiro ou de pagar (ou non) comisións, e esquecer as perífrases e os modismos do sector, que só crean unha distancia comunicacional innecesaria.

Técnica

O tamaño neste caso era importante. Como podía un pequeno equipo de traballo actuar axilmente cunha entidade con necesidades e ritmos como os de ABANCA? Finalmente, optouse por unha web que permitía unha gran velocidade de carga pero tamén axilidade na execución das accións e por un sistema de control de probas e erros moi amplo, que permitía traballar man a man cos departamentos da entidade. Así funcionan as fichas de produto, as portadas, as cabeceiras e practicamente todos os contidos da web. Era a primeira vez que traballabamos a grande escala cun sistema así e estamos moi contentos do resultado.

Pero tamén tiña que ter unha maquetación extremadamente modular, para que se puidesen combinar e recombinar os bloques de contido, promocionais, de imaxe ou do que fose, dun xeito sinxelo e rápido.

E había que meter en toda esa mezcla creatividades que normalmente eran deseñadas por axencias pensando en papel e onde a composición da web nunca é o máis importante.

Experiencia inmersiva

O enfoque humano do que falabamos antes tiña que completarse cunha experiencia de usuario realmente avanzada: había que facer simuladores, ferramentas de comparación e había que explicarlle aos usuarios que era o que realmente estaba pasando cos seus cartos. O esforzo de interactividade consiste en

 • Mapas de oficinas que responden ao posicionamento do usuario
 • Simuladores para o cálculo de pensións, ou para o cálculo das cotas dunha hipoteca. Estes simuladores ás veces funcionan completamente no front-end, e outras necesitan datos que proporciona a entidade, como o Euríbor, os gastos de tramitación etcétera.
 • Comparadores entre produtos para que a persoa usuaria poida decidir mellor cal é o investimento para ela